Skovby landsbylaug

REFERATER

Her vil du kunne se referatet fra seneste generalforsamling, og evt. referat fra andre arrangementer.

Referat generalforsamling 22.11.2023

Referat generalforsamling 23.11.2022

Referat generalforsamling 24.10.2019

 

 

Lysabild, den 9. juni 2016

Møde med Frode Sørensen (FS) og Jens-Kristian Mikkelsen (JKM)

Under præsentationen af Prezi’en var der stor lydhørhed overfor ”2 minus 1”-løsningen – også pga. økonomi (Erling hørte JKM sige at det var næsten lige før, det kunne holdes inden for afdelingens eget budget)

FS: Roste os for at gå sammen om at lave oplægget.

Skovby-Bredsten-løsningen blev foreslået, som et bud på en løsning, hvor cyklisterne kan komme væk fra Nr. landevej ad eksisterende mindre veje. (Men det ændrer ikke sikkerheden på Nr. Landevej!)

Mikkelsen viste et kort over Sønderborg-området, hvor en del strækninger var markeret med blåt – bl.a. Skovby-Drejet-strækningen. De blå strækninger er kommunens prioriterede strækninger, men der er ikke ”sat årstal på de blå strækninger” (Men i de kommende budgetforhandlinger lægges planen for 2018 og 2019)

Kommunen kan søge puljer til etablering af stier. De ”nye” stier på Sydals er delvist statsfinansierede, ligeledes med supercykelstien til Nordals.

Problemkryds (Kegnæsvej, Sydvej, Ballevej) i Skovby drøftedes. Forslag om spejle blev afvist af JKM. Det skaber falsk tryghed.

Fyrtårnsgruppen på Kegnæs laver café, minituristbureau og elcykel-opladnings-station, men gæsterne skulle jo ikke gerne slås ihjel inden de når til fyrtårnet!

Måske skulle vi lave en hvidbog for Sydals? FS lod skinne igennem at han gerne vil forsøge at skaffe finansiering af en sådan, fordi FS mener at Sydals er blevet glemt! FS vil gerne se sådan en hvidbog gøre en forskel på Sydals i et 5-års sigte.

OBS! At Sydals er blevet glemt understøttes af at der nu tales om en kollektiv trafikrute fra Nordborg til Gråsten, hvor Sydals ikke figurerer.

Emne til hvidbogen: Kystturisme

Der blev talt om fjordsejlads på Hørup hav (Kegnæs Færge), fiskespots, kitesurfing og Cold Hawaii

Oversigtskort og rastepladser – f.eks. ved Skovby og Tandselle

FS foreslår at vi:

–          sender en (prioriteret) ansøgning om veje og stier

–          laver et møde i sensommeren med de berørte udvalgsformænd om opstart af hvidbogsprocessen

De berørte udvalgsformænd er bl.a.

–          Frode Sørensen, formand for teknik og miljø

–          Stefan Kleinschmidt, der har iværksat områdeinitiativer – senest Augustenborg – i udvalget for kulturel og regional udvikling

–          Charlotte Riis Engelbrecht, kulturudvalgsformand

–           Notat / Tina Lydiksen 9.6.2016

Vi havde et fantastisk møde hvor vi fik fremlagt hvordan vi kunne tænke os med hensyn til cykelstier på Sydals. Frode og jens var meget lydhør over for vores ønsker og især at der skulle laves en 2-1 vej i Skovby både på Skovbyvej og Kegnæsvej. På Skovbyvej skal der kun være cykelsti og selvfølgelig vej. På Kegnæsvej skal der være parkering på den ene side og cykkelsti på den anden. Det samme ønsker man også i Tandslet og noget af Lysabild. Både Frode og Jens syntes at det ville være en rigtig god måde at løse de problemer der er både på Skovbyvej og Kegnæsvej. Frode ville gå i gang med det samme med hensyn til Kegnæsvej, da der er store trafikale problemer med parkerede biler og Skovbyvej på grund af farten. Det er noget der kan løses uden at de skal ud og søge nye bevillinger, så vi må bare håbe at det er noget de snart går i gang med.

Hvad cykelstier angår så har Sønderborg kommune en plan over de kommende stier og den er ikke så langt fra vores ønsker.  De havde bare glemt Kegnæs helt, men det fik vi lavet om på. Vi kan håbe på at de husker det når de skal planlægger de nye stier i 2016 og 17. Vi skal nok gøre vores til at vi får nogle stier her ude.
Ellers var vi inde på turist området og Frode vil se om der kan skaffes penge til at få lavet en hvidbog for Sydals, hvor alle de ønsker vi måtte have kunne komme til at stå, samt en plan over hvordan vi får ført planerne ført ud i livet.
Alt i alt havde vi et godt konstruktivt møde hvor vi fik åbnet deres øjne for Sydals. Jeg er sikker på at vi meget snart ville kunne se nogle forandringer,  især i Skovby.

Referat af Claus Nielsen, Skovby

I Maj 2016 var Landsbylaugne fra Lysabild, Tandslet, Mommark og Skovby samlet. Kegnæs var ikke tilstede.
Vi blev enige om at vi skal til at have gang i noget samarbejde omkring nogle foskellige ting. For ikke at gøre det for uoverskuelig blev vi enige om at starte med to ting. Det ene er cykelstier på Sydals. Hvad er det vi ønsker og hvilke prioriteter der er omkring cykelstier.
Alle var meget enige om at en cykelsti fra Skovby til Drejet er 1. prioritet, og at få forbundet de stier der allerede er der. Der blev nedsat et udvalg med en fra hver af landsbylaugene. Vi har fået Frode Sørensen til at komme og mødes med alle landsbylaugene i Sydals torsdag den 9 juni i Lysabild Børneunivers. Der vil vi tale med ham om hvad der er vores ønsker og hvad der kan lade sig gøre.
Den anden ting vi blev enige om at arbejde sammen om, er vores søer og vandløb. og igen ville vi prioritere hvad vi vil gå igang med. Dammen i Skovby er første prioritet og da det også er Frode Sørensen der har med det at gøre, ja så taler vi også med ham om det den dag. Han tager nogle folk med der kan svare på de spørgsmål vi måtte have.
Der er også tale om andre søer og vandløb, men det er vi enige om at vi tager fat på senere. Hvis vi har for meget med til mødet kommer det bare til at virke som et skydetelt mod Frode og sådan skal det ikke være. Vi skal gerne have noget godt ud af det møde. Vi har tænkt på at køre Frode og hans folk rundt i området, så de kan se hvad det er vi snakker om.

Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19:00 blev der afholdt generalforsamling i Skovby Landsbylaug på Skovby kro.

Godt 20 personer indfandt sig og fik af formanden en grundig gennemgang af de aktiviteter og begivenheder landsbylauget har været involveret i.

Hele beretningen og regnskabet følger herunder.

Der var genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, der havde ønsket genvalg. Else Lassen ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Mariann Braarup Christensen.

Der blev spurgt ind til regnskabet om hvor vidt der ikke skulle være revisor til at godkende regnskabet. Iflg. vedtægterne, skal der ikke gøres brug af revisor.

Erik Møller, Lysabild Landsbyråd orienterede om landsbybussen og bilen, som er stillet til rådighed for borgere i Lysabild Sogn, De kan bruges til alt. Det er kun fantasien, som sætter grænser. Der er forsikring på bilerne, så de også kan bruges til kørsel i udlandet. Der er gratis at bruge bilerne. Det koster kun brændstof og 2 kr.(for bilen) 3 kr. for bussen pr. km. hvis man kører mere end 100 km.
Der er en prøveperiode med landsbybussen på 8 måneder.

En særlig tak til Jan Milo, for hjælp med de praktiske ting.  Bl.a. er han vores IT mand.

Børge Grünfeld Skovby Kro oplyste at Sønderborg Bibliotek havde kontaktet ham, da de gerne vil holde et foredrag med Preben Elkjær på Skovby Kro d. 8. september 2016. Samtidigt ville Børge gerne have input til Skovby ringridning – hvad angår lørdag aften.

Følgende emner blev drøftet på generalforsamlingen:
Flere blomsterløg ved dammen.
Gadelamper, som var beskadiget.
Repatation af vejen på Banegade.
Bestyrelsen var i 2015 på tur til Fanø, og vi er lige så gode/dygtige som dem!
Forslag til By Night modtages gerne. Kan afleveres hos Charlotte.
Reparation af plænen ved dammen. Den blev beskadiget da juletræet skulle op.
Gummibåden ved dammen pynter ikke. (Er fjernet).
Drøftet samarbejde med Skovby ringriderforening.
Det lille hus i dammen til vores ænder.
Orientering vedr. de tanke, der er placeret i dammen, som bruges til rensning af vandet.
Der har været et møde sammen med de andre landsbylaug i Sydals, hvor det blev besluttet at de vil invitere bl.a. Frode Sørensen på tur rundt på Sydals for at vise hvilke ting vi kunne tænke os at få gennemført. Det møde finder sted d. 9. juni 2016

Skovby landsbylaug

Formandens beretning 2016

Hvad er et landsbylaug

Vi er et forum som vil samarbejde om emner der har fælles interesse for byen og som kan medvirke til at føre ideér ud i livet, og vi kan være et  talerør i offentligheden.

Sønderborg kommune har et ønske om at alle landsbyer har et landsby  laug

Alle landsby laug har en repræsentant i landsbyforum hvor vi får informationer fra kommunen og udveksler ideér . Desuden har laugene repræsentanter (et fra hver af de gamle kommuner) med i landdistriktsudvalgt hvor også byrådspolitikerne er med. Fra Sydals er det Erling Junker, lysabild.

Laugene får et årligt kommunalt tilskud og forpligter sig til gengæld til at deltage i møder og lave en udviklingsplan som lauget og kommunen kan arbejde efter

Denne Sønderborg model er der mange andre kommuner der kigger misundeligt efter og har ønske om at kopiere.

Skovby landsbyLaug er ikke i konkurrence med de andre landsbyer i området. Tværtimod, vi er et supplement. Vi arbejder primært for aktiviteter og forskønnelse i byen til glæde for borgere og turister.

Sammen med laugene i Lysabild, Mommark, Tandslet og øgruppen på Kegnæs , har vi nedsat en gruppe der skal arbejde og kæmpe for de større ting og opgaver. Eks sammenhængende vandre og cykelstier, turisme, skoler mm.

Vi er heller ikke et lille byråd eller sogneråd der ønsker at bestemme. Vi ønsker blot at byen bliver lidt pænere og at der sker lidt mere. Er der andre der vil hjælpe os, eller selv lave arrangementer som eks Skovby Blues har de vores fulde opbakning og vi hjælper gerne med det der står i vores magt.  Faktisk vil vi gerne involvere alle, eller i hvert fald mange flere

Foreningen har nu bestået i 2 år. Det første år kan vi ærligt sige var ret turbulent. Vi var alle meget ivrige, vi ville en hel masse og ikke altid det samme. Det gav os lidt udfordringer og diskussioner, men vi har efterhånden lært af vore fejl og har måttet sande at vi skal begrænse os samt gøre ting mere simple og enkle for os selv. Når det er sagt så vil jeg dog nu nævne de ting vi har arrangeret og gennemført siden sidste generalforsamling, men også berette om de ting vi arbejder med lige nu og de ting vi drømmer om.

Årets landsby

Fejrede vi den 29. maj om aftenen. Det  var silende regn,  Ja det stod ned i stænger. Vi havde egentlig lavet en sjov happening hvor Skovbys selvudnævnte dronning skulle afsløre vandreskulpturen. Hun ankom i sportsvogn i galla kjole og på den røde løber stod vores blomsterpige Kalotta og overrakte en buket. Der var tale af formanden, formanden for landdistriktsudvalget Anders Brandt og endda en minister  havde vi besøg af.  Efter talerne var der gratis ringridere, øl og is til børnene i byens nyåbnede ishus. Vi var fuldstændig overvældet over de flere hundrede der kom og fejrede os. Det var overvældene. Men et skår i glæden, vi var i bestyrelsen ikke forberedte på de udfordringer regnen gav. Vi skule have sørget for et telt og endnu mere vigtigt, vi skulle have haft en mikrofon, for kun få kunne høre hvad der blev sagt. Ting vi har taget til efterretning

Vandre skulpturen bliver snart hentet og skal flyttes til Svenstrup som vandt dette års kamp om at blive årets landsby

Springvandet

Springvandet i dammen er sponsoreret af Søren Perregård. De mange alger gør dog at dyserne stopper til og Lukas har måtte rense dem utallige gange. Vi er lige nu ved at finde et mere professionelt anlæg så vi ikke får de samme problemer i år. Bestyrelsen har bevilget 10 000 til dette.

Blomsterne

Jens Peter har lavet flotte blomsterkummer og kommunen planter dem til, men passer dem ikke, det skal vi selv gøre. Landdistriktsudvalget har bevilget penge så vi har kunnet købe nogen selvvandingssystemer. Det bliver spændende at se om det gør arbejdet lettere i år. I hvert fald skal der hver gang beholderne er tomme bruges 240 liter vand. Også tak til Jer der har plantet forårsløg ved dammen. Det ser godt ud

Sankt Hans

For første gang i mange år var der Sankt Hans på ringriderpladsen. Claus fra bestyresen stod samme med Erik Æbelø for denne aften. Tak for det.  Brandværnet solgte pølser og drikkevarer og lauget solgte kage og lavede skumfiduser og snobrød med børnene.  Vi er meget glade for samarbejdet med brandværnet, de laver en god skilling til deres fantastiske frivillige arbejde og vi slipper for en arbejdsopgave .Frode Sørensen holdt en god og festlig båltale, men han overholdte ikke tiden så enkelte kom lige da han var færdig. Men alt i alt en god hyggelig aften som vil blive gentaget i år. Det bliver et børnevenligt arrangement hvor vi starter kl 18 og tænder bålet 19.30

Jakob Dinesen

Sidste år i juni afholdt vi koncert på kroen med Jakob Dinesen. Han blæste taget af kroen og de der var med besluttede hurtigt at vi var nødt til at gentage succesen og gjorde vi så her i foråret med en total udsolgt koncert. Tak til Børge for et godt samarbejde. Vi sætter stor pris på at du vil være os behjælpelig med at holde disse aftener til en fair pris. Så håber vi også at du sætter pris på at vi skaber endnu mere liv i salen, selvom vi har mange ideér til hvordan vi synes det skal forløbe.

Skovby By Night

I juli afholdt vi 2 gange Skovby By night. Endnu engang en fantastisk oplevelse at se de mange mennesker og de mange boder fordelt i byen. Vi skyder på vi har haft 2-3 000 gæster hver aften, vejret var supergodt og medierne var søde til at skrive om os.  Alt forløb i god ro og orden. Det er bare en aften hvor folk hygger sig. Tak til alle der hjalp os, jeg skal passe på med at nævne navne for glemmer sikkert nogen. Men fremhæves skal Thomas fra Sydals hallen som sponsorerede en hoppe borg, Brugsen sponsorerede musik, Orla spilede på kroen, jagthorns blæserne kørte gennem byen, Skovby kro gav mad og drikke til dem. Bageren gav kaffe til knallert og veteran klubben, møllen og førnævnte gav sponsor præmier. Skovby landing holdt en fest med musik og klappefisk. Og vigtigst af at tak til jer alle fordi vi må låne jeres fortove og indkørsler og tak til alle jer der er ude med kosten og riven for at gøre det pænt. Sidst er jeg også nødt til at fremhæve Birthe oppe fra Møllen. Du gør et kæmpe arbejde for at Skovby By Night bliver gennemført. Du laver lækker mad til møderne, du følger op på tingene og du sørger for mange udstillere med kunst og kunsthåndværk. Du er med til at højne arrangementet og gøre den mere alsidig.

 Juleudsmykning.

Byens juletræ var ved at udvikle sig til en parodi. først var det skævt, så knækkede det, Først da kim Iversen fabrikerede og sponsorerede et træ af jern lykkes det. Det var super flot. I hvert fald lige indtil næste storm hvor det blev skævt. ØV.  Værst var det at vi først pga frost og senere pga af andre omstændigheder ikke fik det fjernet før hen i februar. Nogen gange må man acceptere  at frivilligt arbejde kan tage længere tid med det var ikke ok og bliver bedre i år

Ligesom sidste år vil jeg sige. Det var flot men indrømmet vi gør det ikke nemt for os selv.

Konkurrencen om byens flotteste udsmykning blev vundet af familien Kollmos på Kegnæsvej og juletræstændingen gik også fint men vådt. Det er et lille fint arrangement og vi ønsker heller ikke mere gøgl. Det må godt være stille og roligt.

Plantemarked

For første gang afholdt vi plante og loppe marked i Skovby. Det var en super hyggelig dag med rigtig mange gæster og godt salg. Uheldigvis var der ikke så mange boder som vi havde forventet. Vi havde ellers gjort det på den måde som haveforeningen anbefalede, men næste år må vi lave et større benarbejde for at finde flere udstillere De der var der, var meget godt tilfredse og kommer igen næste år.

Sundhedsfremmende redskaber på Kerneland

Byrådet bevilgede sidste forår penge til sudhedsfremmende redskaber på to strande med blåt flag. Da Fynshav mistede deres blå flag var der kun to tilbage, Vemmingbund og Kerneland. Byrådet skal betale og etablere pladsen og landsbylauget får så overrakt det som en gave. Det vil sige vi selv skal stå for pasning, vedligeholdelse, og årlig tilsyn. Vi var skeptiske over at de ligger en sådan opgave over på os men omvendt kan vi heller ikke sige nej til en gave på snart 300.000 kr. Vi prøvede om vi kunne flytte det til skovby men det var ikke muligt fordi det er en byrådsbeslutning at det skulle være på strand ed blåt flag.

Projektet er tegnet og redskaber er valgt, men fordi det ligger ved vandet skal der søges ved naturfrednings styrelsen og det trækker ud. Pt er der ikke noget nyt.

Legeplads i Skovby

Vi oplever at der i byen er et generationsskifte i gang og på vej. Der kommer flere børnefamilier og efterhånden er der ret mange børn i byen. Fra deres side er der et et stort ønske om en legeplads og det har vi besluttet at vi vil arbejde for. En godkendt legeplads kan ikke laves for under 150. 000 kr og så er det endda en skrabet udgave. Vi har pt en ansøgning liggende ved IP Nielsen fonden og vi håber at en bevilling kunne være startskuddet til en indsamling  byen. Hvis eller når vi kommer videre med dette projekt, håber vi på stor hjælp fra alle os der bor her Både økonomisk men absolut også iform af arbejdstimer.

Skulptur

Vi fik en henvendelse fra en sommerhusejer i Skovmose. Hun er så begejstret for os i Skovby og hun synes at vi skulle søge om en gratis skulptur fra træskulptur festivallen i Sønderborg. Det har vi gjort og vi er glade for de henvendelser som er helt konkrete og let håndgribelige

Fartbegrænsning på Skovbyvej

Det er stadig et problem at der køres for hurtigt og måske mangler der en chikane ved denne indfaldsvej. Vi skubber på, og kommunen har anerkendt at der køres for hurtigt, men at de mangler penge og prioterer skoleveje.

Velkomstpakke

I samarbejde med Lysabild har vi lavet en velkomstfolder til nye tilflyttere i byen. Den har været længe undervejs og vi er lige begyndt at give nye borgere et besøg hvor vi byder velkommen med blomster, vin og velkomstfolder.

Gave til Emil

Bestyrelsen besluttede at byen skulle give en gave til kræftramte Emil. Vi var klar over at at vi var i gråzone fordi vi ikke kan give en gave til alle der får en sygdom, og hvor sætter vi så grænsen. Men det her ramte os så meget i hjertet at det var det eneste rigtige. Vi fik Viggo Sørensen til at lave en video hilsen til ham med masser af billeder rundt fra Skovby plus en masse videoklip hvor os der bor her vinker til ham. En video han blev meget rørt over og glad for. Hvis i ikke har set den så kig ind på vores hjemmeside

Hjemmeside

Som ekstra lokkemiddel er der lige nu en konkurrence på hjemmesiden hvor i kan vinde en kagemand. Jeg fortæller ikke hvordan, det skal i selv gå ind og se.

Frivillige

Landsbylaugets medlemmer har nok nået et loft med hvor meget vi magter. Vi mangler derfor frivillige til praktisk arbejde. Eks passe en hoppeborg eller tage flag ned til By Night. Så en opfordring er at i byder ind hvis i vil hjælpe. Vi skal så også lære at tage imod den hjælp der tilbydes. Det må vi i fællesskab blive bedre til.

Jeg har takket mange for hjælpen og for sponsorrater, men mangler at takke bestyrelsen for det store arbejde. En særlig tak til Else som træder ud  af bestyrelsen, men som har lovet stadig at hjælpe. Blandt andet med at arrangere en irsk aften.

Regnskab for Skovby Landsbylaug.

 

Ved sidste generalforsamling i maj 2015 var der en kassebeholdning på 20.996,24 kr.

Ved dette års generalforsamling maj 2016 er der en kassebeholdning på 30.847,30 kr.

Overskud fra 2015 til 2016                                                                       9.851,06 kr.

 

Indtægter:

Tilskud fra Sønderborg Kommune                                                           11.500,00 kr.

Tilskud fra Migges Bageri                                                                             3.500,00 kr.

Tilskud fra Skovby Kro                                                                                  1.000,00 kr.

Billetsalg 2x koncerter: Billetto /Brugsen                                                47.250,00 kr.

Skovby By Night                                                                                          13.355,00 kr.

Sank Hans                                                                                                      1.609,00 kr.

Julemarked                                                                                                        435,00 kr.

Skovby kalender                                                                                            4.250,00 kr.

I alt                                                                                                                 82.899,00 kr.

Udgifter:

Skovby Kro 2x koncert + kaffe til generalforsamling+ præmie           19.565,00 kr.

Coop Danmark                                                                                            11.653,36 kr.

Casanta tryk – plakat + kalender                                                                4.295,43 kr.

Jacob Dinesen 2x koncert + lydmand                                                      27.000,00 kr.

Udgifter til By Night                                                                                      4.348,10 kr.

Kager til Sank Hans                                                                                       1.000,00 kr.

Præmie til ringridning                                                                                   1.000,00 kr.

Skovby Ishus                                                                                                  1.377,00 kr.

Gavekort til Lukas                                                                                             149,90 kr.

Gebyr til Sydbank                                                                                                86,50 kr.

Christian Sørensen – bestyrelsesmedlem                                                     888,75 kr.

Else Lassen – bestyrelsesmedlem                                                                     74,90 kr.

Claus Nielsen – bestyrelsesmedlem                                                            1.609,00 kr.

I alt                                                                                                                   73.047,94 kr.   

Generalforsamlingen på Skovby Kro

Skovby landsby laug

Formandens beretning 2015

Foreningen har netop rundet sit første leveår og hold da helt ferie sikke et år

Jeg vil indlede min beretning med det sidste først

Skovby er årets landsby 2015

Det vil vi gerne markere ved at invitere jer til en ringrider pølse og en øl eller vand  fredag 29. maj kl 19,30 på Brugsens p plads.

Vandre skulpturen bliver afsløret ved samme lejlighed

Det er lauget der har indsendt ansøgningen, men hele byen der vinder. Hvorfor vandt vi og hvad fremhævede vi i vores ansøgning

 • Mange aktiviteter i byen, ringridning, J-dag i brugsen, havnefest, Skovby By Night, juletræstænding, juletræsfest, koncerter  mm. Stor tilslutning til vore aktiviteter der vidner om godt sammenhold
 • Nytænkning, vi prøver noget de andre ikke har
 • Fællesskab
 • Aktiviteter der gav genlyd udover byskiltet og blev lagt mærke til andre steder
 • Branding på infoland, facebook, Tvsyd , Jyske vestkysten og ugeavisen
 • Engageret foreningsliv,(jagt, ringridning, spareklub osv)
 • Vi passer på hinanden. Eks de ældre på Mølvang der går tur sammen og holder øje med hinanden
 • Naturen. Mark og strand. Især kerneland og Skovby landing blev fremhævet
 • Det blev i ansøgningen også fremhævet at vi ser os selv som en del af et større samfund med Kegnæs, Lysabild, Mommark, tandslet, Vibøge og de andre landsbyer. Altså kan man sige at vi alle har vundet for vi støtter hinanden og bakker op om det vi alle laver.

Så stort tillykke til Skovby og os alle på Sydals

Så tilbage til beretningen

Forrige vinter sad en gruppe ildsjæle sig sammen for at planlægge årets By Night. Vi indså at dette arrangement ville udvikle sig, og at det kunne være nødvendigt at stifte en forening til dette formål.  Vi var alle usikre på hvordan man gjorde, men efter en søgning på internettet kom vi i kontakt med Connie Skovberg fra kommunen som ville hjælpe.

Connie er landdistrikts koordinator i Sønderborg kommune og hun overbeviste os om, at vi ikke kun skulle have en By Night forening, men at vi skulle være et landsby laug. Så det blev vi ved på den stiftende generalforsamling 12. maj 2014

Hvad er et landsbylaug

Vi er et forum som vil samarbejde om emner der har fælles interesse for byen og som kan medvirke til at føre idéer ud i livet, og vi kan være et  talerør i offentligheden.

Sønderborg kommune har et ønske om at alle landsbyer har et landsby laug

Alle landsby laug har en repræsentant i landsbyforum hvor vi får informationer fra kommunen og udveksler idéer . Desuden har laugene repræsentanter (et fra hver af de gamle kommuner) med i landdistriktsudvalgt hvor også byrådspolitikerne er med. Fra Sydals er det Erling Junker, lysabild.

Laugene får et årligt kommunalt tilskud og forpligter sig til gengæld til at deltage i møder og lave en udviklingsplan som lauget og kommunen kan arbejde efter

Denne Sønderborg model er der mange andre kommuner der kigger misundeligt efter og har ønske om at kopiere.

Skovby landsbylaug er ikke i konkurrence med de andre landsbyer i området. Tværtimod, vi er et supplement. Vi arbejder primært for aktiviteter og forskønnelse i byen til glæde for borgere og turister.

Sammen med laugene i Lysabild, Mommark, Tandslet og øgruppen på Kegnæs som er ved at genopstå, har vi nedsat en gruppe der skal arbejde og kæmpe for de større ting og opgaver. Eks sammenhængende vandre og cykelstier, turisme, skoler mm.

Vi er heller ikke et lille byråd eller sogneråd der ønsker at bestemme. Vi ønsker blot at byen bliver lidt pænere og at der sker lidt mere. Er der andre der vil hjælpe os, eller selv lave arrangementer som eks Skovby Blues har de vores fulde opbakning og vi hjælper gerne med det der står i vores magt.  Faktisk vil vi gerne involvere alle, eller i hvert fald mange flere.  Derfor er der også fundet tre frivillige der vil passe vore blomsterkummer med vanding.

I foreningens første leveår har vi gennemført en hel stribe opgaver

Vores første prioritet var byens gadekær. Dammen er forurenet, faktisk kan vi med rette omdøbe den til ”den røde dam” i hvert fald er vandet mere rødt end blåt. Claus er dog i gang med forsøg der skal rense vandet. Kommunen har stillet tanke og pumpe til rådighed,  men der mangler stadig en tank og vi må indrømme at det endnu ikke har haft nogen effekt.  Hvad der dog havde en effekt, var vores arbejdsdag hvor vi malede rækværket rundt om dammen samt mindestenen. Det blev super flot.

Så havde vi vores 2 Skovby By Night i juli. Endnu engang en fantastisk oplevelse at se de mange mennesker og de mange boder fordelt i byen. Vi skyder på vi har haft 2-3.000 gæster hver aften, vejret var supergodt og medierne var søde til at skrive om os.  Alt forløb i god ro og orden. Det er bare en aften hvor folk hygger sig

Juleudsmykning. Vi havde en idé om julepynt i byens lygtepæle men måtte neddrosle vore ambitioner pga prisen. Vi udskrev derfor en konkurrence om byens flotteste juleudsmykning, som blev vundet af Maibrit Hansen.  Et by juletræ blev det også til. Og det skulle selvfølgelig placeres ude midt i dammen. Flot var det, men indrømmet vi gør det ikke nemt for os selv.

I vinters afholdt vi et ide´ møde hvor alle havde mulighed for at give deres besyv med. Der var mange gode idéer og mange ting bestyrelsen arbejder videre med

Sammen med Skovby kro holdt vi Irsk aften med Bregenborg band. Billetterne var revet væk og jeg tør godt sige at alle havde en super hyggelig aften.

I april udskrev vi en slogankonkurrence.  Vi ville have et slogan, som vi kan bruge til markedsføring, plakater, løbesedler, stickers osv. Skovbys nye slogan er ”Skovby – hold da helt ferie”. Vi synes det er meget sigende, dels pga. områdets store turisme men, men også som synonym for hold da op hvor er det en god by

Jens Peter Hansen har lavet 6 blomsterkummer som står ved byens byporte. Det ser godt ud men der mangler stadig planter. Dem har kommunen lovet at sponsorere hvis vi selv passer dem. Derfor er vi nødsaget til at vente lidt endnu. Vi håber vi når det til den 29. maj hvor vi fejrer årets landsby. (Det har kommunen lovet! (red.))

En af laugets store udfordringer var den hjemmeside vi har forpligtet os til at lave, heldigvis fik vi Jan ind som frivillig til at stå for denne side. Den er blevet rigtig fin.

Bestyrelsen tænker også på at brande byen. Det har vi haft held med. Medierne har i hvert fald været flinke til at nævne Skovby. Tv syd har været her 3 gange det sidste år. De havde 2 live udsendelser fra Skovby By Night,  de havde et indslag om brugsen og de fortalte vi blev årets landsby.

Søster kanalen Tvsyd+ sendte en halvtimes udsendelse hvor de besøgte tre naboer og Sønderborg lokal tv havde et langt indslag om årets landsby.

De skrevne medier har dækket alle aktiviteter i Byen, Således har Skovby været nævnt rigtig mange gange i Jyske Vestkysten, Ugeavisen, Der Nordschleswiger og ikke mindst landsbybladet.

Husk at kigge på vor hjemmeside på:  skovby.infoland og facebook gruppen:  Skovby, 6470 Sydals

Hvad arbejder vi på lige nu

 • Blomsterkummer
 • Springvand i gadekæret
 • Reparere stensætning i lilledam og fjerne vildskud
 • Sundhedsfremmende redskaber på Kerneland. Kommunen har afsat penge til aktivitetsplads på strande med blåt flag. Der er tale om et beløb på over halv million og det rækker til 2 pladser. (Der er 3 strande med blåt flag så vi vil kæmpe for at blive den ene).
 • Trafik chikaner på Skovby vej. Der køres for stærkt
 • Velkomstfolder i samarbejde med Lysabild til nye tilflyttere
 • Dinesen koncert på kroen 19.juni
 • Sanct Hans på ringrider pladsen 23. juni
 • Skovby By Night 16 og 23. juli
 • Lokaludviklingsplan. Det skal I hjælpe med senere

 Tak til alle jer der bakker op og kommer til vore arrangementer. Det giver os lyst til at fortsætte, det styrker sammenholdet i byen og på sigt øger det værdien og den livskvalitet der er ved at bo i Skovby. Særlig tak til de frivillige der har hjulpet os gennem året med forskønnelse og praktisk arbejde

Tak til byens virksomheder. Skovby kro, Brugsen, bageren og den gamle mølle for godt samarbejde til Skovby By Night og irsk aften på Skovby kro. Tak til Søren Perregaard, Jes Iwersen og Kim Iversen fra Meiers træprodukter for hjælpen og sponsorering af vort juletræ ude på dammen.

Slutteligt skal lyde en tak til bestyrelsen. Ikke for god ro og orden, men for stort engagement, livlige debatter, sprudlende idéer, hyggeligt samvær og det store arbejde der er ydet året igennem.

Regnskab for Skovby Landsbylaug.  
   
Indtægter:  
Overskud fra By Night 2014 5.827,50 kr.
2x årligt tilskud fra Sønderborg Kommune 11.000 kr.
Tilskud fra Migges Bageri – By Night 3.000 kr.
Tilskud fra Skovby Kro – By Night 3.000 kr. 
Tilskud fra Skovby Kro – Irsk aften 1.000 kr.
Tilskud fra Kim Dahl Rasmussen – Irsk Aften 2.000 kr.
Billetsalg: Dagli’Brugsen og Else 26.400,00 kr.
Salg af to billetter under koncerten 100,00 kr.
Salg af æbleskiver m.m. 1.715,00 kr.
Indtægter i alt  54.042,50 kr.
   
Udgifter:  
Skovby gl. skole, tilskud til juletræs fest 500,00 kr.
Gavekort til Erla- støtte ved fremstilling af plakater til By Night 515,00 kr.
Sønderjysk pigekor, juletræstænding 2.000,00 kr.
Charlotte, juletræs kæde, juletræs tænding 278,00 kr.
Dagli’Brugsen i Skovby 800,26 kr. 
Online gebyr til Sydbank 19+17 kr. 36,00 kr.
Jan Milo, udlæg ifm. jord til blomsterkummer 105,00 kr.
Musik  18.000,00 kr.
140 menuer  + 13 øl til bestyrelsen – Skovby Kro 10.812,00 kr.
 Udgifter I alt 33.046,26 kr. 
   
Bankindestående 20.593,24 kr.
Pengekassen 403 kr.
I alt  20.996,24 kr.
   
   
Juletræstænding:  
Indtægter:  
Salg af æbleskiver m.m. 1.715,00 kr.
Udgifter:  
Dagli’Brugsen 690,26 kr.
Sønderjysk Pige kor 2.000,00 kr.
Lyskæde 278,00 kr.
I alt 2969,26 kr.
Underskud i alt  1253,26 kr.
   
   
Irsk aften:  
Indtægter:  
Billetsalg: Dagli’Brugsen og Else 26.400,00 kr.
Tilskud fra Kim Dahl Rasmussen 2.000,00 kr.
Salg af to billetter under koncerten 100,00 kr.
Sponsorat fra Skovby Kro 1.000,00 kr. 
I alt  29.500,00 kr. 
Udgifter:  
Musik  18.000,00 kr.
 140 menuer + 13 øl til bestyrelsen – Skovby Kro 10.812,00 kr.
I alt 28.812,00 kr.
Overskud 688,00 kr.

 

Skovby landsbylaug afholder general forsamling

Tirsdag 12. maj kl. 1900 på Skovby kro

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Valg til bestyrelsen (På valg er Kim, Claus, Bjarne)
 6. Indkomne forslag
 7. Evt.

Efter mødet serveres kaffe og et stykke brød og vi tager en debat om Skovbys fremtid og vores stærke og svage sider.

Brænder du også for at gøre Skovby til et endnu bedre sted for turister og os der bor her, så gør din indflydelse gældende og mød op. Indbyggere i Skovby og omegn er automatisk medlem af foreningen, så alle er velkommen

Indkomne forslag skal afleveres til Formanden Kim Johnsen senest dagen før

Venlig hilsen bestyrelsen

Bestyrelsesmøde

På bestyrelsesmødet i onsdags, drøftedes hvilke af alle de rigtig mange gode ideer, der kom på idemødet på Skovby kro, der skulle arbejde videre med.

 • Sammen med de andre landsbylaug på Sydals, er man enige om at der skal satses på sammenhængende stisystemer. Det gælder både cykel- og gangstier.
 • Der skal også arbejdes på trafiksanering. Det kunne være vejbump eller chikaner.
 • Der er valgt en gruppe, der skal tage sig af forskønnelse af byen. I første omgang vil der blive forsøgt opstilling af blomsterkummer ved indfaldsvejene til Skovby.
 • Forslag til folder, måske i samarbejde med Lysabild, så den dækker hele Lysabild sogn.
 • Der er sat foreløbige datoer for følgende arrangementer:
 • Tirsdag d. 12. maj: Generalforsamling
 • Søndag d. 17. maj: Forårsmarked
 • Tirsdag d. 23. juni: Sankt-Hans bål
 • Torsdag d. 16. og torsdag d. 23. juli: SKOVBY by night
 • Lørdag d. 5. september: Skovby hyggedag
 • 24. – 30.  oktober: Halloween – kom og skær dit eget græskar.
 • søndag d. 29. november: Juletræstænding ved dammen.

Ide’ mødet på Skovby kro (27. jan. 2015):

Skovby Landsbylaug havde inviteret til ide møde for alle i Skovby og omegn. Kim fortalte lidt om hvem vi er og hvad vi står for og hvilke arrangementer vi har haft. Kaffen gav Skovby kro, Kagen kom fra Migge og Chokoladen fra Skovby Brugs.

Der kom bl.a. følgende forslag:

Bænke ved dammen – Platform ved dammen – Medborgerhus (gl. skole)   –  Cykelsti  Skovby-Kegnæs .  –  Sammenhængende cykelstier i samarbejde med de andre landsbylaug, og andre sti systemer.

Hjælpende hænder (Bjarne Boysen,  Jens Peter Hansen). Bjarne kan kontaktes såfremt der er andre som ønsker at være med i klubben.

Forhindringsbump på Skovby vej/Kegnæs vej  –  Skilte på vejen med legende børn. – Infostande som kan bruges til f.eks. gl. fotos, kommende arrangement mm. f eks  et elektronisk skilt.

Samlingssted hvor man kan mødes til forskellige arrangementer. Eksempelvis Sct. Hans aften (salg af øl/vand og pøler). Ringriderpladsen kan bruges.

Sportsdag – Skovby hyggedag – Forårsmarked – Foredrag  –  Koncerter. Såfremt der skal holdes koncert på ringriderpladsen, så har Martin musikanlæg mm som vi kan låne.  Han vil selv stille det op og passe anlægget.

SMS-service når vi afholder et arrangement, for at minde om, at det er i aften det foregår.

En støtteforening hvor de lokale kan støtte landsbylauget så vi har et beløb til rådighed til kommende arrangementer.

Krolfbane  –  Hjælper til facebook siden – Kalender med motiver fra Skovby – Byport  – Sønderjysk kagebord – Løbeklub – Oprydning både omkring den store og lille dam – Blomsterkummer ved indkørsel til byen.  Vedrørende pasning, da tilbød Bjarne Boysen sin hjælp – Et spejl, når man kommer kørende fra Ballevejen og skal ud på Kegnæsvejen.

Kørsel med turister (bus) – Sygetransport – Lottospil – Slogan

Et arrangement i forbindelse med Skovby Ringridning.  Kan  bl.a. være hestevognskørsel med turister fra Skovmose til pladsen.

Som I kan se, skortede det ikke på forslag. Det er nu op til landsbylauget at prioritere i opgaverne, og i samarbejde med de andre landsbylaug i sydals at arbejde for at få nogle af alle disse forslag gennemført. Mødet sluttede ved 22-tiden, efter en rigtig god snak.

Tak til alle de fremmødte!