Skovby landsbylaug

Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamling 22. november 2023, har Skovby Landsbylaugs bestyrelse konstitueret sig:

Formand:                                              
Claus Nielsen   
24857764
7famtllll@gmail.com

Kasserer: 
Steven Bock
 26 24 14 28
steven3b@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Johansen,
 28 72 34 73
 kimjohansen6470@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer og hjemmeside:
Thomas Norinder
 29 43 94 14
 tnorinder@gmail.com