Legeplads ved Kerneland

Vidste du, at Sønderborg kommune har bevilget en legeplads ved Kerneland på græsarealet mellem diget og kiosken? Legepladsen vil senest stå klar næste forår.

Kerneland3 Kerneland4

 

Her er lidt om baggrunden og beslutningen om at placere lejeplads netop i vores område:

Presseorientering 

Sundhedsfremme: Sønderborg Kommune etablerer to nye udendørs legeanlæg

 For at give borgerne i Sønderborg Kommune endnu flere lejligheder til at røre sig og være aktive har kommunen igangsat etableringen at to udendørs lege- og bevægelsesanlæg. Anlæggene skal fremme borgernes lyst til og muligheder for at bevæge sig og opbygge en sund hverdag. De udendørs anlæg er gratis motion, de er tilgængelige lige når borgeren ønsker at træne og tilføjer frisk luft til træningen. En omgang træning i et sådan et anlæg fungerer altså som et godt supplement til de aktiviteter, man ellers foretager sig i hverdagen.  

 De to anlæg skal ligge ved Skovby ved Kerneland og ved Vemmingbund. Man har i valget af placeringen prioriteret at understøtte vision om kommunens politik inden for kultur og turisme ”Det gode liv” og for at skabe sammenhæng til kommunens blå flag stationer.

 De to placeringer nær strand og natur rummer potentiale til, at både lokale borgere og turister kan udvide deres udendørs aktiviteter, hvad end det er en gåtur eller tur på den nærliggende strand, med en tur i et af to anlæg. Begge områder har nemlig en stor aktivitet af turister henover sommeren på grund af både sommerhuse og campingområder.

 Anlægget ved Kerneland vil blive placeret ved den lokale kiosk, mens anlægget ved Vemmingbund vil blive placeret på stranden i nærheden af toiletbygningen. Vemmingsbundsanlæggets placering kommer ikke kun strandløverne og vandhundene til gode, men også dem, der nyder en rask gåtur. Gendarmstien vil nemlig føre ned til anlægget og give anledning til at forlænge motionen ved anlægget.

For at sikre, at anlæggene kan bruges af så mange som muligt, vil der blive taget hensyn til tilgængelighed for handicappede, og anlæggene vil både rumme trænings- og legefaciliteter, så både store og små kan være med.

De enkelte bylaug vil i samarbejde med kommunen udvælge, hvilke redskaber der vil være til stede på de to anlæg, og det er ikke den eneste måde at bylaugene vil være involveret. Områderne skal nemlig selv stå for den daglige drift.

”Vi ønsker at give borgerne i Sønderborg Kommune så mange muligheder som overhovedet muligt for, at de kan tage sunde valg i hverdagen. Ved at etablere disse anlæg ude forskellige steder i kommunen, kommer det tættere på borgeren, og det bliver derfor i højere grad muligt og nemmere for den enkelte borger at få det brugt. Det glæder mig, at de lokale bylaug har taget ansvaret på sig og vil stå for driften. Det viser lokalt engagement, kommenterer formand for sundhedsudvalget Helge Larsen.

Etableringen er afhængig af en ansøgning til Naturstyrelsen angående strandbeskyttelseslinjen.

Skriv et svar