Blomsterkummer

Som I nok har set er de triste blomsterkummer fjernet fra indkørslerne til Skovby. Det lykkedes desværre heller ikke i år at passe og pleje blomsterne hele sommeren. Til sidst så de meget triste ud.

 crying-smiley-faces-cliparts-co-rxhgOs-clipart

Det er derfor besluttet at fjerne kummerne og opmagasinere dem, indtil der er truffet beslutning om hvad der skal ske fremover og hvordan vi evt. kan gøre det bedre/anderledes. 

Skriv et svar