Sankt Hans

Til trods for vejret var der alligevel samlet en del mennesker til Sankt Hans bål. Børnene var rykket indendørs i laden og lavede små “hekse” inden bålet blev tændt.

Efter den traditionelle båltale og sange

blev bålet tændt, efter et par forsøg. I år lykkedes det at få brændt både bål og heks. Tak for fremmødet!