Generalforsamling på Skovby kro

Skovby landsbylaug afholder generalforsamling Torsdag den 12. maj kl. 19.00

Dagsorden.

  1. Valg af ordstyrer

  2. Valg af stemmetællere

  3. Formandens beretning

  4. Godkendelse af regnskab

  5. Valg til bestyrelsen (på valg er Charlotte, Christian, Sigrun,

    Else)

  6. Indkomne forslag

  7. Evt.

Efter mødet serveres kaffe og et stykke brød og vi tager en debat om Skovbys fremtid og vores stærke og svage sider.
Brænder du også for at gøre Skovby til et endnu bedre sted for turister og os der bor her, så gør din indflydelse gældende og mød op.

Indbyggere i Skovby og omegn er automatisk medlem af foreningen, så alle er velkommen.
Indkomne forslag skal afleveres til formanden Kim Johnsen senest dagen før.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Skriv et svar